Idaho Baseball Academy @ Boise Beasts 12

Boise Beasts 12 @ Idaho Black Sox

Idaho Black Sox @ East Boise 12U

Idaho Baseball Academy @ Idaho Prospects 12

Competitors 12 @ Idaho Prospects 12

Idaho Prospects 12 @ Competitors 12

Idaho Prospects 12 @ Idaho Black Sox

Idaho Catch 12 @ Idaho Baseball Academy

Idaho Baseball Academy @ Idaho Catch 12

East Boise 12U @ Idaho Cubs 12u