12u – North Boise @ 12u – Black Sox

12u – Sawtooth Catch 12u @ 12u – North Boise

(Added Makeup) 12u – Legacy 12u Blue @ 12u – North Boise

(Updated) 12u – GTS Purple 12u @ 12u – North Boise

12u – Idaho Rampage @ 12u – North Boise

12u – North Boise @ 12u – Boise Bandits

12u – North Boise @ 12u – Idaho Rampage

12u – North Boise @ 12u – Club 44 12u

12u – GTS Gold @ 12u – North Boise

12u – North Boise @ 12u – Competitors 12u