12u – Sawtooth Catch Black 11u @ 12u – Ignite 12u

11u – Ignite 11u @ 11u – Boise Bandits

Rescheduled – 11u – Legacy 11u @ 11u – GTS 11U Purple

11u – Legacy 11u @ 11u – Ignite 11u

11u – Black Sox @ 11u – Champion Baseball Academy

11u – Legacy 11u @ 11u – Champion Baseball Academy

11u – Black Sox @ 11u – Co-County 11u

11u – Boise Bandits @ 11u – Grit Baseball

11u – Black Sox @ 11u – Grit Baseball

11u – Co-County 11u @ 11u – Champion Baseball Academy