(Rescheduled) 11U – Competitors 11u @ 11U – Champion 11u

11U – Rampage 11u @ 11U – FCA Ada Black

(Adjusted) 11U – Rampage 11u @ 11U – Competitors 11u

*(Rescheduled) 12u – GTS 12u Purple @ 12u – Rampage 12u

(Rescheduled & F3) 12u – Club 44 @ 12u – Ignite 12u

(Rescheduled) 12u – Champion 12u @ 12u – Rampage 12u

(Adjusted Time) 11U – Ignite 11u @ 11U – Hawgs 11u

(Adjusted Time) 11U – Champion 11u @ 11U – Hawgs 11u

(Adjusted Time) 11U – Champion 11u @ 11U – Competitors 11u

11U – Competitors 11u @ 11U – Champion 11u