2023 Spring – Schedules & Results 14U

2023 Spring – Schedules & Results 14U

DateGameTime/ResultsLeagueField
14u – Eagle Patriots Red – 3 @ 14u - Champion 14u - 22023 Spring – 14U League
14u – Sawtooth Catch – 4 @ 14u - Champion 14u - 22023 Spring – 14U League
14u – Sawtooth Catch – 4 @ 14u - Eagle Patriots Blue - 52023 Spring – 14U League
14u – Eagle Patriots Red – 3 @ 14u - Champion 13u - 12023 Spring – 14U League
14u – Champion 13u – 1 @ 14u - Eagle Patriots Blue - 52023 Spring – 14U League
14u – Eagle Patriots Blue – 5 @ 14u - Champion 14u - 22023 Spring – 14U League
14u – Champion 14u – 2 @ 14u - Eagle Patriots Red - 32023 Spring – 14U League
14u – Sawtooth Catch – 4 @ 14u - Eagle Patriots Red - 32023 Spring – 14U League
14u – Eagle Patriots Blue – 5 @ 14u - Sawtooth Catch - 42023 Spring – 14U League
14u – Eagle Patriots Blue – 5 @ 14u - Champion 14u - 22023 Spring – 14U League
14u – Champion 14u – 2 @ 14u - Sawtooth Catch - 42023 Spring – 14U League
14u – Champion 13u – 1 @ 14u - Sawtooth Catch - 42023 Spring – 14U League
14u – Eagle Patriots Red – 3 @ 14u - Champion 13u - 12023 Spring – 14U League
14u – Champion 14u – 2 @ 14u - Eagle Patriots Blue - 52023 Spring – 14U League
14u – Champion 14u – 2 @ 14u - Eagle Patriots Red - 32023 Spring – 14U League
14u – Champion 13u – 1 @ 14u - Eagle Patriots Blue - 52023 Spring – 14U League
14u – Champion 13u – 1 @ 14u - Eagle Patriots Red - 32023 Spring – 14U League
14u – Eagle Patriots Red – 3 @ 14u - Sawtooth Catch - 42023 Spring – 14U League
(Rescheduled) 14u – Sawtooth Catch – 4 @ 14u - Champion 13u - 12023 Spring – 14U League